Privacy & Disclaimer

Deze website is eigendom van De Wijnkaart BVBA

Hoofdkantoor en maatschappelijke zetel :  

Kapellestraat 122 

9473 Welle 

mobiel 0476815827

BE0862.386.814

Disclaimer 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord  met de volgende algemene voorwaarden 

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van   de merken, logo's, data,  product - of bedrijfsnamen , teksten, beelden e.d zijn beschermd door  intellectuele rechten en behoren  toe aan De Wijnkaart bvba  of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid en bevoegde rechtbanken 

De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast  aan persoonlijke of specifieke omstandigheden , en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker  worden beschouwd.

Het Belgische recht is van toepassing op deze site, in geval van geschil zijn enkel de rechtbanken  van het arrondissement Aalst/Dendermonde  bevoegd. 

Privacybeleid 

De Wijnkaart bvba hecht veel waarde  aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Met deze verklaring willen we heldere en transparante  informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Wijnkaart bvba  houdt zich in alle gevallen  aan de toepasselijke wet-en regelgeving , waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. Indien u na het doornemen  van deze privacy verklaring, of in  ruimere zin, vragen hebt heirover of contact  met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond 

De persoonsgegevens die De Wijnkaart bvba verwerkt worden hieronder uiteengezet:

1. De Wijnkaart bvba  verzamelt  en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten en  orderbeheer(0.a klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het opvolgen van  solvabiliteit).  Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b( noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst)  van de Algemene verordening Gegevensbescherming of GDPR. 

2. De Wijnkaart bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van prospecten, klanten, leveranciers voor het verzenden van marketing, nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame. Deze persoonsgegevens  worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en f( noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen ) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR. 

3.De Wijnkaart bvba  kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type , IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de duur van uw bezoeken en het patroon van uw gebruik van onze service. Indien hiervoor cookies worden gebruikt zal u gevraagd worden  hier toestemming voor te geven.  Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van  artikel 6.1.a ( toestemming en f( noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen ) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR.  

4. U heeft steeds het recht om de gegeven toestemming volgens artikel 6.1a  terug in te trekken volgens de modaliteiten  die verder worden besproken.

5.persoonsgegevnes van minderjarigen ( personen jonger dan 16 jaar ) worden alleen verwerkt mits een  schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

6. De Wijnkaart bvba  zal er alles aan doen  om de persoonsgegevens die verwerkt worden maximaal te  beschermen. 

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is  om aan de wettelijke vereisten te voldoen  o.a op het gebied van boekhouding of zolang het  noodzakelijk is  voor de vooropgestelde  doelen .

Recht van inzage, verbetering...

De klant heeft  ten allen tijde recht  op inzage van zijn  persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking  van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1(e) of f. Bovendien heeft de klant het recht  om een kopie van zijn persoonsgegevens  te bekomen en ze eventueel  laten doorsturen naar een ander adres of vennootschap. 

Klacht

De klant beschikt  over het recht om een klacht in te dienen  bij de Commissie voor de Bescherming  van de Persoonlijke Levenssfeer 5( Drukpersstraat  35. 1000 Brussel ) 

Cookie Policy 

Tijdens een bezoek aan de site  kunne 'cookies' op harde schijf  van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen  om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt  om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanner een cookie geïnstalleerd wordt  of dat u de  cookies  nadien van uw harde schijf verwijdert.